Toiminta

Toimimme pienryhmissä päivittäisissä toiminnoissa, joita ovat mm. maalaaminen, kädentyöt, leipominen, liikunta ja leikki.

Tähtitarhassa annamme lapselle mahdollisuuden leikkiä ja toimia omien sen hetkisten mieltymystensä mukaisesti. Näin lapsi pääsee osallistumaan oman toimintansa luomiseen lapselle luontaisella tavalla.

Tähtitarhassa luontoympäristö on osa päiväkodin arkea; viikottaiset metsäretket tarjoavat mahdollisuuden tarkkailla luontoa ja siellä tapahtuvia vuodenaikoihin liittyviä muutoksia. Vuodenaika- ja luontopöydät tuovat ympäröivän luonnon myös päiväkodin sisätiloihin.

Tähtitarhassa liikutaan monipuolisesti päivittäin vuodenaikojen tarjoamien mahdollisuuksien mukaan. Perusliikuntataitoja harjoitellaan sisällä ja ulkona osana päivittäistä toimintaa. Tähtitarhassa on toistuva, säännöllinen päivärytmi, joka tuo lapselle turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteisissä aamupiireissä harjoitellaan ryhmässä toimimista, toisten huomioimista ja itsensä ilmaisemista, lapset saavat kertoa ja ilmaista omia toiveitaan, kiinnostuksenkohteitaan ja tarpeitaan. Nämä lapsilta tulleet toiveet huomioidaan toiminnan ja työtapojen suunnittelussa.