Pedagogiikka

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen keskeinen perusajatus on lapsilähtöisyys. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on rakentaa perusta terveelle, tasapainoiselle ja hyvälle elämälle.

Steinerpedagogisen varhaiskasvatuksen keskeisenä tehtävänä on vaalia lapsen tervettä kehitystä ja auttaa lasta löytämään kykynsä ja vahvuutensa, kehittämään sosiaalisia taitojaan sekä vahvistaa osallisuutta ja aktiivista toimimista yhteiskunnassa.

Varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää lasten tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjäytymistä.

Tähtitarhassa varhaislapsuuden taikasanoja ovat rauha, kiireettömyys, lämpö ja ilo.

Rytmi tuo pienelle lapselle turvaa. Lapsi oppii luottamaan, kun hän tietää, mitä milloinkin tulee tapahtumaan. Tähtitarhassa viikonpäivillä on omat teemansa mm. maalaaminen, kädentyöt, leipominen, metsäretket, liikunta ja leikki.

Vuodenkierron seuraaminen luonnossa ja vuodenaikajuhlien viettäminen tuo päiväkodin elämään laajemman rytmin.